Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Biserica de Lemn din Remecioara

Satul întemeiat, probabil, (localitate atestată în anul 1566) o dată cu Remetea Chioarului sau puţin mai târziu, are biserica de lemn cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” despre care nu se ştie când a fost ridicată, se ştie că pe la 1862 zugravul Petru Paul Weisz, din Baia Mare a pictat-o într-un frumos stil neobizantin, care se păstrează în condiţii bune şi azi.

Renovată şi şindrilită în exterior în anul 2001, acoperă elementele îmbinărilor exterioare în lemn, diminuând frumuseţea ansamblului, care este acoperit cu tablă zincată, inclusiv turnul modest de numai 12 m, prevăzut cu un foişor înfundat, opturat cu câte două orificii rotunde pe laterale, peste care stă un coif piramidal terminat în vârf cu o cruce din fier forjat. În exterior se poate admira acoperirea spaţiilor goale de sub streşina cu bârne groase modelate simplu, dar elegant, cu nervuri longitudinale, alături de stâlpii frumos decoraţi ai pridvorului vechi ce a fost prelungit în nota specifică zonei.

Pictura interioară are suprafeţele despărţite de chenare florale crucifere, iar spaţiile goale umplute cu garoafe şi trandafiri, păstrează în culori vii scene cum ar fi: Adam şi Eva, Soarele şi luna, antropomorfizate, Sf. Treime cu cei patru evanghelişti, Înălţarea Sf. Ilie, Ciclul Patimilor cu rugăciunea lui Isus în Grădina Ghetsimani, Trădarea lui Iuda, Isus la Pilat, Drumul Crucii. Iconostasul prezintă o iconografie pictată direct pe perete în două registre, despărţite de benzi şi chenare decorate cu motive specifice cusăturilor populare, dublate de vrejuri vegetale şi florale, având în registrul inferior pe Isus Arhireu, flancat de Apostoli stând în picioare grupaţi câte doi, iar în cel superior, pe Isus Răstignit, cu scene mai rar întâlnite ca Botezul Domnului şi Intrarea în Ierusalim. Uşile împărăteşti sculptate cu motivul strugurelui, flori crucifere şi boboci neînfloriţi sub forma de inimă, care se constituie în medalioane cu bunavestire sus şi apostolii în partea de jos, impresionează prin acurateţea decoraţiilor şi unitatea ansamblului.

Este cuprinsă în lista monumentelor istorice, cod LMI MM-II-m-B-04612.

Ultima actualizare: 14:51 | 19.04.2024

Sari la conținut