Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Biserica Reformată din Berchez

Prima atestare documentară a satului este din 1231: Aqua Berekzow, Hyduspotok quod quidam apellant Berkest, aqua Lapus. În veacurile XIV-XVI a fost oraș și a avut căpitănie.

Biserica reformată a fost construită pe fundaţiile bisericii catolice de odinioară, în jurul secolelor XIII-XV. Acea biserică a devenit reformată când toţi catolicii au trecut la noua religie. Aspectul actual a rezultat după mai multe reconstituiri şi modificări.

Biserica reformată din Berchez, monument de arhitectură listat la poziţia LMI: MMII-m-B-04519 în lista obiectivelor patrimoniale ale judeţului Maramureş, construită între secolele XIV-XIX, constituie cel mai important obiectiv de arhitectură din localitate. Literatura de specialitate nu i-a acordat o atenţie deosebită, de aceea nu aveam repere importante privind istoricul ei. Biserica a trecut încă din secolul al XVI-lea în folosinţa cultului reformat calvin deservind de atunci enoriaşii din satul Berchez.

Clădirea bisericii reformate, orientate cu axa în direcţia est-vest conform uzanţelor medievale este amplasată în centrul satului Berchez, lângă şoseaua care străbate localitatea, într-un punct dominant. Biserica se compune din turn vestic, navă şi altar. Turnul cu trei nivele este de plan pătratic având dimensiuni de 4,20×4,25 m şi este adosat faţadei vestice a navei. Nava de plan dreptunghiular are dimensiuni exterioare de 14,45×10,25m şi este penetrată de câte trei ferestre cu terminații interioare în segment de arc pe ambele laturi. Fațadele sunt divizate de lisene ce încadrează câmpuri parietale retrase. Altarul de lungime de 9,4 m şi lățime de 7,75 m se închide cu cinci laturi ale unui octogon iar colțurile şi laturile lungi sunt flancate de contraforți cu două retrageri. Cele două ferestre cu terminaţii în segment de arc ale corului se deschid pe latura sudică şi pe cea sud-estică. În peretele sudic altarului există sedilia, construit în sec. XIV. Atât nava cât şi altarul au tavan drept iar cele două spaţii sunt despărţite print-un arc triumfal semicircular. Tribuna estică din cor cu parapet zidit este o construcție din cărămidă sprijinită pe trei arcade semicirculare. Stilul gotic al scaunului preoților amintește de vremurile apuse. Nava a fost construită în 1824, iar orga în 1904 de Kerékgyártó István. Clopotul cel mai vechi al turnului de 25 de metri a fost turnat în 1925. Cripta de lângă biserică este locul de veci al familiilor nobililor Katona și Péchy.

Ultima actualizare: 14:42 | 17.07.2024

Sari la conținut