Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Formulare Stare civilă

Actualizăm această pagină. Aceasta va fi disponibilă în cel mai scurt timp. Vă mulțumim de înțelegere!

Documente necesare pentru întocmirea actelor de stare civilă

Întocmirea actului de naștere

Acte necesare:

 • Certificatul medical constatator al nașterii
 • Cărțile de identitate ale părinților
 • Certificatul de căsătorie al părinților copilului, dacă aceștia sunt căsătoriți
 • Actul de identitate al declarantului nașterii

Înregistrarea nașterii se va face în termen de 15 zile de la data nașterii pentru copilul născut viu.

Pentru copilul născut mort, termenul este de 3 zile de la naștere

Înregistrarea nașterii pentru copilul născut viu, dar care a decedat în termenul de 15 zile, se va face în termen de 24 de ore de la data decesului.

În cazul în care părinții au nume de familie diferite, este necesară declarația scrisă a acestora cu privire la numele pe care îl va purta copilul.

Nedeclararea nașterii în termenul prevăzut de lege se va sancționa în conformitate cu dispozițiile art. 62 din Legea 119/1996, cu amendă.

Întocmirea actului de căsătorie

Acte necesare:

 • Cărți de identitate soți
 • Declarație tip
 • Certificate de naștere în original
 • Certificate medicale prenupțiale emise de medicul de familie

Dovada desfacerii căsătoriei anterioare (dacă este cazul), sentința judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, certificatul de deces, copie + original

Căsătoria se va încheia exact după 10 zile calendaristice de la depunerea actelor.

La încheierea căsătoriei este necesară prezența a doi martori, care se vor legitima cu actele de identitate.

La depunerea actelor este necesară prezența viitorilor soți.

Întocmirea actului de deces

Acte necesare:

 • Certificatul medical constatator al decesului
 • Actul de identitate al celui decedat
 • Certificat de naștere și căsătorie al decedatului
 • Livretul militar al decedatului
 • Actul de identitate al declarantului decesului

Înregistrarea decesului se va face în termen de 3 zile de la data producerii decesului, iar pentru decesele produse prin violență sau în cazul găsirii unui cadavru, înregistrarea se va face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, în aceste cazuri fiind necesară dovada eliberată de poliție sau parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată în privința decesului.

Nedeclararea decesului în termenul prevăzut de lege se va sancționa în conformitate cu dispozițiile art. 62 din Legea 119/1996, cu amenda.

Ultima actualizare: 14:51 | 19.04.2024

Sari la conținut