Cadrul Geografic

05 February 2018

Cadrul geografic

Încadrare geografică

Comuna Remetea Chioarului este aşezată în partea de sud a judeţului Maramureş. Distanţa estimativă dintre comună Remetea Chioarului şi municipiul judeţului Maramureş, Baia Mare, este de 17km.
Comuna Remetea Chioarului cuprinde o suprafaţă de 5.096 ha şi este formată din următoarele localităţi:

• Remetea Chioarului - reşedinţa de comună

• Berchez

• Berchezoaia

• Posta

• Remecioara.

Din centrul comunei şi până în localităţile aparţinătoare se parcurge următoarea distanţa: Berchez 3 km, Berchezoaia 3 km, Posta 7 km şi până în Remecioara 2 km.
Comuna cuprinde 1.216 de gospodarii. Densitatea medie a gospodăriilor este de 4,20/km". Răspândirea gospodăriilor este în intravilanul localităţilor.
Comuna se învecinează în partea de nord cu comună Săcălăşeni,in nord vest cu Satulung si Coltau în nord-est cu satul Coaş, în sud cu satul Codru Butesii, în partea de sud-vest cu orasul Somcuta Mare, iar în partea de vest se învecinează cu localitatea Finteusu Mare. Graniţele comunei sunt reprezentate de Răul Lăpuş, Dealul Berchezului, şesul Poştei, Zona Cetăţii Chioar.