Cultură și învățământ

05 February 2018

Cultură şi învăţământ

EDUCAŢIE

În cadrul sistemului de educaţie, scoala ocupă un loc primordial. Există o scoală la centru de comună cu patru structuri în satele aparţinătoare:
- Remetea Chioarului - cls.I - VIII + Grădiniţă
- Posta cls. I-IV + Grădiniţă
- Berchezoaia - cls. I-IV + Grădiniţă
- Remecioara - cls. I-IV + Grădiniţă
- Berchez - cls. I-VIII + Grădiniţă
- cls. I-IV - secţia maghiară.

În cadrul şcolii funcţionează personal calificat, o parte fiind locuitori ai comunei.


Sc Remetea Chioarului Sc. Berchez


Biblioteaca comunală Remetea Chioarului a fost înfiinţată în 1958. Aceasta este pentru întrega comunitate o oază de spiritualitate, un suport cultural pentru generaţiile vârstnice şi mature, spaţiu de învăţătură şi educaţie pentru copii şi tinerii acestei aşezări cu rezonanţă istorică.


Biblioteca Remetea Chioarului
Cele 12909 volume de carte sunt bine păstrate şi organizate în acces liber la raft conform schemei în vigoare de aranjare a publicaţiilor, aceasta înlesnind mult posibilitatea de orientare a cititorilor şi de îndrumare a lecturii.

 

Biblioteaca - interior

Manifestările culturale organizate de bibliotecă împreună cu elevii şcolii din comună şi dascălii lor, precum: Eminescu- Luceafărul poeziei româneşti; La gura sobei cu poveşti; Satul de ieri, satul de azi; 1 iunie - ziua copilului, zi de neuitat, constând în simpozioane, expoziţii , recitaluri, concursuri cu premii sunt doar câteva din activităţiile culturale care au contribuit la îmbunătaţirea imaginii bibliotecii şi au dus la creşterea numărului de cititori.


Program „La gura sobei cu poveşti"


Astfel că în perioada 2003- 2007 au fost înscrişi 611 cititori din care în anul 2007 au fost înregistraţi 304 cititori activi şi împrumutate 3656 volume carte.
Pentru cuprindrea unui număr cât mai mare de cititori şi o circulaţie şi mai mare a carţii au fost deschise şi două puncte de împrumut carte, unul la Berchez şi altul la Posta.
Prin aceşti cititori atraşi de lumina curată a frumuseţii şi învăţăturii cuprinse în carţi, Biblioteca işi găseşte rolul specific pentru comunitate fiind mereu o ,,poartă deschisă spre sufletul, spre mintea oricarui căutător de lumină şi înţelepciune. Şi toate acestea fiind posibile prin purtarea de grijă a bibiotecarei Aurelia Gherasim.
Pentru că înaintaşii noştrii ne-au lăsat ca zestre culturală tradiţiile şi obiceiurile, dansul şi portul popular , avem datoria ca urmaşi ai lor să avem grijă de ele, să le păstrăm şi să le punem în valoare.
Obiceiurile de iarnă cu tot ce au ele mai frumos, cu colindele lor care sunt adevărate bijuterii de spiritualitate creştină, a urărilor de bine şi sănătate (în noul an) s-au păstrat şi au dăinuit cel mai bine în comunitate de sute de ani.
Obiceiurile de nuntă ori de înmormântare au suferit în timp oarecare schimbrare..Portul popular este îmbrăcat doar de copii cu ocazia unor manifestări culturale ori serbari şcolare.
Un rol important în realizarea manifestarilor culturale îl are Căminul Cultural, avand buni colabortatori Primaria, şi alte instituţii din comună precum Scoala şi Biblioteca.


Căminul cultural Remetea Chioarului
In cadrul Caminului Cultural activează o formaţie de dansuri populare compusă din 26 de copii şi o trupă de dans modern.
Dintre manifestările culturale de mai mare amploare organizate pe plan local amintim „Toamna Chioreana" aflată în 2007 la a II editie, , 1 Decembrie - Ziua Marii Uniri ,Iata vin colindatori, , Sarbatoarea Martisorului precum şi altele care au încântat de fiecare dată publicul spectator.
De remarcat este şi Grupul Horitoarelor din Posta avand instructor pe educatoarea Tibil Dorina care prin prestaţia lor la diferite festivaluri au adus un prestigiu comunei noastre.
In cadrul Căminului Cultural Remetea Chioarului este amenajat un punct muzeal ce cuprinde obiecte vechi precum portul popular specific zonei noastre, farfurii, ştergare, unelte de lucru , acestea fiind adevarate valori ale identitatii noastre.