DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2020

13 August 2020

Hcl Nr

Data

Detalii Hotărâre

1

19.02.2020

Privind planul de acţiune pe anul 2020 pentru beneficiarii VMG şi persoanele care presteaza activităţi in folosul comunităţii

2

19.02.2020

Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR –pe anul 2020, in Comuna Remetea Chioarului

3

19.02.2020

Privind reanalizarea HCL 58/2019 privind impozitele si taxele locale

4

19.02.2020

Privind majorarea indicilor salariilor de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Remetea Chioarului

5

19.02.2020

Privind încetarea în drept a mandatului de consilier local a domnului Surduc Gheorghe

6

19.02.2020

Privind aprobarea Planului de şcolarizare la nivelul Comunei Remetea Chioarului pentru anul şcolar 2020-2021

7

19.02.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul in derulare “Lucrări de modernizare a drumului Comunal DC 72 km 0+000-km2+278,00 Comuna Remetea Chioarului”

8

19.02.2020

Privind adoptarea bugetului Comunei Remetea Chioarului

9

19.02.2020

Privind aprobarea sumelor ce se alocă în anul 2020 ca sprijin financiar unităţilor de cult din Comuna Remetea Chioarului

10

19.02.2020

Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Coteţ Dorin

11

31.03.2020

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

12

31.03.2020

Privind modificarea si completarea HCL nr 4/19.12.2020 pentru majorarea indicilor salariilor de bază ale funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Remetea Chioarului

13

31.03.2020

Privind achiziţionarea din fonduri proprii a unei maşini multifuncţionale (autobasculantă 6*4) pentru intreţinerea drumurilor , deszăpezirea acestora si transportul materialelor necesare

14

31.03.2020

Privind aprobarea raportului de evaluare a apartamentului situat in blocul de locuinţe din loc.Remetea Chioarului , nr .74/5 si finalizarea procedurii de închiriere a contractului pentru o perioada de 5 ani

15

31.03.2020

Privind modificarea si completarea HCL nr 36/17.03.2020

16

29.05.2020

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

17

29.05.2020

Privind acordarea unui ajutor in baza legii 416/2001

18

29.05.2020

Privind aprobarea raportului de evaluare a apartamentului situat in blocul de locuinţe din loc.Remetea Chioarului , nr .74/3 si finalizarea procedurii de închiriere a contractului pentru o perioada de 5 ani

19

29.05.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul in derulare “Reabilitarea si dezvoltarea resurselor de apa si reabilitarea sistemului de distributie al alimentarii cu apa potabila a  Comunei  Remetea Chioarului, etapela I-VI”

20

29.05.2020

Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului  in suprafata de 1.000 mp , situat in loc.Berchez , in vederea cumpararii

21

26.06.2020

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

22

26.06.2020

Privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv , datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ –teritoriala a comunei Remetea Chioarului

 23

26.06.2020

Privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie emisa de Fondul de Garantare a. Creditului Rural –IFN S.A

24

31.07.2020

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

25

31.07.2020

Privind abrogarea HCL 3/2015

26

31.07.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare si modernizare dispensar in localitatea Remetea Chioarului jud Maramures”

27

31.07.2020

Privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie emisa de Fondul de Garantare a Creditului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA  –IFN .

28

31.07.2020

Privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de gospodarire a apelor pentru obiectivul exploatare a nisipurilor si pietrisurilor , prin exploatari organizate din albiile sau malurile cursurilor de apa

29

31.07.2020

Privind aprobarea raportului de evaluare a apartamentului situat in blocul de locuinţe din loc.Remetea Chioarului , nr .74/1 si finalizarea procedurii de închiriere a contractului pentru o perioada de 3ani

30

31.07.2020

Privind aprobarea raportului de evaluare a apartamentului situat in blocul de locuinţe din loc.Remetea Chioarului , nr .74/5 si finalizarea procedurii de închiriere a contractului pentru o perioada de 3ani

31

31.07.2020

Privind aprobarea acordarii unui premiu elevei Mihalca Ioana

32

10.08.2020

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

33

10.08.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul in derulare “Reabilitarea si dezvoltarea resurselor de apa si reabilitarea sistemului de distributie al alimentarii cu apa potabila a  Comunei  Remetea Chioarului, etapela I-VI”

34

10.08.2020

Privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazuri de  violenta domestica

35

04.09.2020

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

36

04.09.2020

Privind al modificarea Hcl 25/2020 .

 

37

04.09.2020

Privind aprobarea scrisorii de garantie emisa de Fondul de Garantare a Creditului Rural   –IFN

Fișiere atașate

  BLAGA CARMEN CAMELIA.pdf 13 August 2020
  FILIP CODRUTA MARCELA.pdf 13 August 2020
  MARIES SALAJAN ROXANA.pdf 13 August 2020
  PETRICA CALIN OVIDIU.pdf 13 August 2020
  PETRUS SANDA MIRELA.pdf 13 August 2020
  TARNAVEANU EMANUEL.pdf 13 August 2020
  TINTAS FLORICA MARIA.pdf 13 August 2020
  TODEA TEODOR TEOFIL.pdf 13 August 2020
  UNGUR GHEORGHE DANUT.pdf 13 August 2020
  ZAH EUGENIA.pdf 13 August 2020