Facilități pentru investitori

05 February 2018

Facilităţi pentru investitori

• Comuna Remetea Chioarului este situată în apropierea mun. Baia Mare, care dispune de aeroport, gară CFR, transport auto de mărfuri şi persoane, în toate direcţiile;
• Comuna dispune de un potenţial turistic şi de agrement, deosebit;
• Dispunem de forţa de muncă calificată, mai ieftină decât în ţările U.E.;
• Oferim investitorilor sprijin şi terenuri spre concesionare;
• Acces la servicii publice;
• Acces la utilităţi, etc.