Hotărâri ale Consiliului 2019

14 March 2019

Hcl Nr

Data

Detalii Hotarare

1

31.01.2019

Privind aprobarea deschiderii unei balastiere in perimetrul Rastoaca in albia Raului Lapus ,loc.Remetea Chioarului

2

31.01.2019

Privind planul de actiune pe anul 2019 pentru beneficiarii VMG si persoanele care presteaza activitati in folosul comunitatii

3

31.01.2019

Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR –pe anul 2019,in Comuna Remetea Chioarului –judetul Maramures

4

31.01.2019

Privind scoaterea din evidenta contabila a unor mijloace fixe apartinand Scolii Remetea Chioarului

5

20.02.2019

Privind introducerea in “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Remetea Chioarului ”a terenului cu destinatia cimitir localitatea Berchezoaia

6

20.02.2019

Privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare , in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Canalizare menajera in localitatea Berchez , Comuna Remetea Chioarului , judetul Maramures ”

7

20.02.2019

Privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare , in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Asfaltare strazi in , Comuna Remetea Chioarului , judetul Maramures ”

8

07.03.2019

Privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Remetea Chioarului

9

07.03.2019

Privind aprobarea PUZ(Plan Urbanistic Zonal ) si Regulament local aferent –pentru obiectivul “Cimitir confessional loc.Remecioara ”

10

07.03.2019

Privind aprobarea intabularii in cartea funciara a terenului cu denumirea “Cimitir Berchezoaia ”

11

07.03.2019

Privind :trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Remetea Chioarului a suprafetelor de pasune , inscrise la pozitia 19 in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei atestat prin H.G. nr 934/2002

12

07.03.2019

Privind aprobarea regulamentului si procedurii de inchiriere a pasunilor aflate in proprietatea privata a Comunei Remetea Chioarului

13

05.04.2019

Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand Domeniului Public al Comunei Remetea Chioarului

14

05.04.2019

Privind neasumarea responsabilitatii orgnizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru derularea masurilor educative la nivelul local

15

05.04.2019

Privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie de la IFN aferent proiectului “Alei pietonale in Comuna Remetea Chioarului”

16

09.04.2019

Privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere a pasunilor

17

19.04.2019

Privind adoptarea bugetului Comunei Remetea Chioarului pentru anul 2019

18

19.04.2019

Privind aprobarea actului aditional nr.3 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare prin concesiune al Comunei Remetea Chioarului nr.269/20.09.2011

19

19.04.2019

Privind aprobarea numarului asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de munca ale acestora

Fișiere atașate

  HCL 1 -31.01.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 2 -31.01.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 3 -31.01.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 4-31.01.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 5-20.02.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 6-20.02.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 7-20.02.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 8-07.03.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 9 -07.03.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 10-07.03.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 11-07.03.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 12-07.03.2019.pdf 14 March 2019
  HCL 13-05.04.2019.pdf 15 April 2019
  HCL 14-05.04.2019.pdf 15 April 2019
  HCL 15 - 05.04.2019.pdf 15 April 2019
  HCL 16-09.04.2019.pdf 15 April 2019
  HCL 17-19.04.2019.pdf 13 May 2019
  HCL 18-19.04.2019.pdf 13 May 2019
  HCL 19-19.04.2019.pdf 13 May 2019