Hotărâri Consiliu Local 2018

02 February 2018

Hcl Nr

Data

Detalii Hotarare

1

09.02.2018

Privind acoperirea deficitului pe sectiunea functionare pe anul 2017 in suma de 64.297, 33 lei

2

09.02.2018

Privind adoptarea bugetului Comunei Remetea Chioarului pentru anul 2018

3

09.02.2018

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Remetea Chioarului pentru anul 2017

4

09.02.2018

Privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea terenului in suprafata de 8016 mp situat in localitatea Berchez

5

09.02.2018

Privind Planul de actiune pe anul 2018 pentru beneficiarii VMG si persoanele care presteaza activitati in folosul comunitatii

6

09.02.2018

Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe anul 2018 in Comuna Remetea Chioarului 2018

7

09.02.2018

Privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru inchirierea unor terenuri cu destinatie agricola

8

09.03.2018

Privind mandatarea primarului Comunei Remetea Chioarului sa semneze documentele generate de proiectul  “Chioar Unitate in Diversitate “

9

09.03.2018

Privind implementarea proiectului “Amenajare alei pietonale in Comuna Remetea Chioarului , judetul Maramures “

10

09.03.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

11

09.03.2018

Privind infiintarea posturilor in afara organigramei aferente proiectului “Chioar Unitate in Diversitate”

12

09.03.2018

Privind modificarea HCL 66/2017

13

09.03.2018

Privind insusirea variantei finale al Proiectului de Stema a Comunei Remetea Chioarului

14

16.03.2018

Privind aprobarea scrisorii de garantarea financiara de la CEC BANK SA in valoare de 2.203.470,50 lei pentru proiectul “Canalizarea apelor menajere in localitatea Remetea Chioarului din comuna Remetea Chioarului ,judeteul Maramures “

15

13.04.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Remetea Chioarului

16

13.04.2018

Privind aprobarea oraganizarii sarbatorii “Primavara la Cetate ” in data de 15 aprile 2018 in localitatea Berchezoaia comuna Remetea Chioarului

17

13.04.2018

Privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe si obiecte de inventar din patrimoniul comunei Remetea Chioarului

18

13.04.2018

Privind aporbarea sumelor ce se aloca in anul 2018 ca sprijin financiar unitatilor de cult din comuna Remetea Chioarului

19

27.04.2018

Privind aprobarea sumei necesare pentru deplasarea grupului de “Horitoare ” din localitatea Posta la un festival coral ortodox-bizantin in Grecia

20

 

17.05.2018

Privind avizarea Planului de Scolarizare pentru anul 2018-2019 intocmit de Scoala Gimnaziala Remetea Chioarului

21

17.05.2018

Privind aprobarea sumei de 3000 lei necesare in vederea organizarii evenimentului cultural “Credinta si Traditie –Dant la sura ”organizat in localitatea Remecioara

22

17.05.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

23

06.06.2018

Privind aprobarea  modificarii categoriei drumului DC 76

24

06.06.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

25

06.06.2018

Privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Remetea Chioarului

26

05.07.2018

 

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

27

31.08.2018

Privind stabilirea de taxe pentru utilizarea temporara a terenului sintetic de fotbal din loc.Remetea Chioarului

28

31.08.2018

Privind organizarea sarbatorii –festival “Toamna Chioreana “15-16 septembrie 2018 editia a XII-a

29

31.08.2018

Privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

30

06.09.2018

Privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. VITAL S.A.

31

12.10.2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

32

12.10.2018

Privind aprobarea modificarii oraganigramei si statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Remetea Chioarului

33

12.10.2018

Privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului “curtea si cladirea Caminului cultural Berchez “

34

18.10.2018

Privind aprobarea identificarii cu elemente de carte funciara a suprafetei de teren cu denumirea “Curtea scolii vechi”

35

09.11.2018

Privind aprobarea regulamentului cadru de  organizare si functionare a compartimentului public de asistenta sociala

36

09.11.2018

Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Remetea Chioarului in anul 2019

37

09.11.2018

Privind aprobarea preturilor de referinta pentru productia de lemn aferenta anului 2019

38

09.11.2018

Privind modificarea si complectarea HCL 50/2017 si stabilirea salariului de baza pentru functia contractuala sofer microbus din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Remetea Chioarului

39

16.11.2018

Privind implementarea proiectului “Acces la transport al comunitatii in risc de excluziune ”

40

16.11.2018

Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu ASSOC Baia Mare

 

41

 

14.12.2018

 

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului  decembrie 2018

42

14.12.2018

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019 in Comuna Remetea Chioarului

43

14.12.2018

Privind adererea la “Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie de Gaz Maramures”

44

14.12.2018

Privind stabilirea spatiului de lucru pentru angajatii Proiectului “Chioar unitate in diversitate”

45

14.12.2018

Privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol

46

14.12.2018

Privind aprobarea intabularii in cartea funciara a drumului cu denumirea “Drum Posta -Sacalaseni”Fișiere atașate

  HCL 1 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 2 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 3 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 4 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 4 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 5 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 6 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 7 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 8 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 9 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 10 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 11 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 12 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 13 2018.pdf 20 March 2018
  HCL 14 2018.pdf 20 March 2018
  Hcl 15-13.04.2018.pdf 10 May 2018
  Hcl 16-13.04.2018.pdf 10 May 2018
  Hcl 17-13.04.2018.pdf 10 May 2018
  Hcl 18-13.04.2018.pdf 10 May 2018
  Hcl 19.pdf 08 June 2018
  Hcl 20.pdf 08 June 2018
  Hcl 21.pdf 08 June 2018
  Hcl 22.pdf 08 June 2018
  hcl 23.pdf 08 June 2018
  hcl 24.pdf 08 June 2018
  hcl 25.pdf 08 June 2018
  HCL 26 din 05.07.2018.pdf 16 July 2018
  HCL 27 31.08.2018.pdf 13 November 2018
  HCL 28 31.08.2018.pdf 13 November 2018
  HCL 29 31.08.2018.pdf 13 November 2018
  HCL 30 06.09.2018.pdf 13 November 2018
  HCL 31 12.10.2018.pdf 13 November 2018
  HCL 32 12.10.2018.pdf 13 November 2018
  HCL 33 12.10.2018.pdf 13 November 2018
  HCL 34 18.10.2018.pdf 13 November 2018
  HCL 35 09.11.2018.pdf 20 December 2018
  HCL 36 09.11.2018.pdf 20 December 2018
  HCL 37 09.11.2018.pdf 20 December 2018
  HCL 38 09.11.2018.pdf 20 December 2018
  HCL 39 16.11.2018.pdf 20 December 2018
  HCL 40 16.11.2018.pdf 20 December 2018
  HCL 41 14.12.2018.pdf 20 December 2018
  HCL 42 14.12.2018.pdf 20 December 2018
  HCL 43 14.12.2018.pdf 20 December 2018
  HCL 44 14.12.2018.pdf 20 December 2018
  HCL 45 14.12.2018.pdf 20 December 2018
  HCL 46 14.12.2018.pdf 20 December 2018