Proiecte de investiții

05 February 2018

Proiecte de investiţii

Canalizarea apelor menajere în localitatea Remetea Chioarului
Amplasamentul rețelei de canalizare este pe străzile localității Remetea Chioarului, iar stațiile de pompare și stația de epurare se situează în intravilanul localității. lmpactul lucrărilor asupra mediului va fi minim.
Sistemul de canalizare propus va deservi doar locuitorii din localitatea Remetea Chioarului, condițiile de relief și distanțele relativ mari de amplasare ale celorlalte localități (Poșta, Berchez) ale comunei Remetea Chioarului făcând practic imposibilă racordarea acestora la acest sistem.
Conform datelor prezentate în devizul general, costul total al investiției este de 1.888.929,7 euro.

 

Cămin Cultural în localitatea Remetea Chioarului
Reabilitarea căminului cultural este esențială în scopul asigurării condițiilor necesare desfășurării manifestărilor culturale precum și activităților tineretului. Aici se vor putea desfășura spectacole cu diferite ocazii, fiind încurajate mai ales manifestările de artă și tradiție populară.
Conform datelor prezentate în devizul general, costul total al investiției este de 126.700 euro.

 

Modernizare drum comunal
Drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, de aceea modemizarea acestora este necesară atât pentru a îndeplini standardele europene, cât și pentru siguranța cetățenilor. În acest sens Consiliul Local Remetea Chioarului, dorește modemizarea a circa 3 km de drum, proiect care se estimcază a fi de 484.370 de euro.