Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

PROIECT "SCOLA COMUNITATII REMETEA CHIOARULUI"

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Obiectivul specific 6.2: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

Obiectivul 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

 

Cod proiect: 108161

Titlu proiect: ȘCOALA COMUNITĂȚII REMETEA CHIOARULUI

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 18366

 

Articol publicat în luna iulie pe site-ul ASSOC:

http://www.assoc.ro/remetea-chioarului-o-comunitate-multietnica-sustinuta-de-assoc/

 

REMETEA CHIOARULUI, O COMUNITATE MULTIETNICĂ SUSȚINUTĂ DE ASSOC

Termenul “comunitate” cuprinde în structura sa cuvântul “unitate”. Cercetările sociologilor arată însă că o comunitate nu e o uniune armonioasă, deseori aceasta fiind măcinată de conflicte bazate pe diferenţe de sex, religie, etnie, bani, clasă socială, educație și mulți alți factori.

Remetea Chioarului are aceleaşi vulnerabilităţi, iar schimbarea la nivel mental a indivizilor care formează comunitatea presupune, pentru prezent, un efort uriaş și, pentru viitor, o speranță de mai bine.

ASSOC, în parteneriat cu Primăria şi Școala Remetea Chioarului au decis prin implementarea proiectului “Școala Comunităţii Remetea Chioarului” (cod proiect 108161) să îşi asume transformarea şcolii într-o resursă a întregii comunităţi și să ajute la recrearea unităţii între copiii şi părinţii de diferite etnii sau religii.

Indiferent de forma lor, toate activităţile din proiect au ca scop deschiderea şi colaborarea între membrii comunităţii rome şi române, facilitând dialogul şi comunicarea, evitarea segregării și discriminării.

Echipa s-a ocupat să ofere suport, în egală măsură, reprezentanților minorității, dar și majorității române din Remetea ca să evite transferul copiilor din comunitate înspre alte unităţi şcolare (“White flight”). Şedinţele comune de parenting învaţă părinţii că toţi copiii au aceleaşi nevoi şi aspiraţii, că deseori prejudecăţile şi stereotipurile sunt ale noastre, ale adulţilor, nu ale copiilor. Şedinţele de consiliere scot la iveală probleme comune şi eterne ale copiilor şi adolescentelor, indiferent de etnia lor. Activităţile extracurriculare, excursiile, jocurile aduc acelaşi zâmbet larg pe feţele tuturor copiilor.

În fond, rolul şcolii este acela de a educa şi nu de a diferenţia. «Îmi doresc ceea ce este mai bun pentru copilul meu» este o frază foarte des rostită de părinţi. «Îmi doresc copii buni şi dornici să înveţe» este dorinţa fiecărui profesor, învăţător sau educator. Diferenţierea vine deseori din înţelesul greşit al acestor vorbe, din idei preconcepute şi stereotipii. În cazul părintelui, a-şi dori cea mai bună educaţie pentru copilul său înseamnă, uneori, a evita învăţământul multietnic, iar în cazul profesorului a-şi dori elevi foarte buni înseamnă a percepe acelaşi nivel pentru toţi copiii dintr-o clasă.

Cel mai important aspect al educaţiei este că aceasta depinde atât de familie, cât şi de şcoală. De aceea un accent important se pune în cadrul programului derulat de echipa ASSOC pe activităţile cu părinţii.

În primii ani de viaţă, copilul se află în grija părinţilor, bunicilor ce îl învaţă să meargă, să vorbească, să îi identifice ca familie. Apoi, la grădiniţă, are primul contact cu o autoritate necunoscută şi alţi copii, proveniţi din alte medii, în care copilul învaţă să socializeze, să împartă jucăriile sau să se joace împreună cu alţii. De altfel, copiii, în dorinţa lor de a desfăşura multe activităţi şi jocuri ale copilăriei, nu ţin cont de diferenţele dintre copii (unele mai evidente, altele mai ascunse). Asta dacă nu cumva la ei acasă, părinţii au diferite prejudecăţi. Aşadar, putem afirma că discriminarea se învaţă adesea în familie, iar educatorul va avea o misiune grea să-şi conştientizeze elevii că la grădiniţă toţi sunt egali.

Între componenta etnică a comunei Remetea Chioarului (recensământ 2011) şi componenta etnică a populaţiei şcolare se observă o diferenţă care arată clar creşterea populaţiei rome la Școala Gimnazială Remetea Chioarului şi scăderea populaţiei majoritare române.

Nu doar cercetările sociologice, ci şi cunoaşterea firească a felului în care evoluează comunităţile interetnice au demonstrat de-a lungul timpului că simpla aducere împreună sau coabitare a oamenilor din diferite culturi nu duce neapărat la o cunoaştere reciprocă sau la o acceptare firească a “celuilalt”. Din contră, dacă nu sunt gestionate adecvat aceste coabitări duc la menţinerea stereotipurilor existente, ba chiar la dezvoltarea altora noi. De aceea, activităţile de desegregare şi nediscriminare din cadrul proiectului, campaniile şi evenimente ce vor avea loc, activităţile extraşcolare vor să conştientizeze copiii, părinţii, dascălii, administraţia locală şi oamenii locului că trebuie să devenim sensibili intercultural, să cultivăm copiilor respectul pentru culturi diferite, dar şi responsabilitatea şi respectul faţa de cei alături de care locuim.

După 15 luni de implementare a proiectului, experţii au concluzionat că populaţia minoritară nu e neapărat discriminată sau segregată conform indicilor propuşi de legislaţia în vigoare, dar populaţia şcolara română e în risc de autoexcluziune. Elevii învaţă în aceleaşi şcoli şi grădiniţe, în clase comune, au personal didactic calificat, oportunitatea transportului cu microbuze şcolare, acces la resurse multiple. E nevoie, însă, de o abordare incluziva, de o educaţie interculturală.

Situaţia cea mai complexă se întâlneşte la Școala Gimnazială Remetea Chioarului unde studiază elevi atât din satul Remetea Chioarului, cât şi din celelalte sate aparţinătoare, fiindu-le oferit transportul cu microbuzul şcolar. Aici procentul elevilor de etnie romă este superior (55,8%) celor de etnie română (42%).

La o cercetare pe cicluri de şcolarizare se observă că procentul elevilor de etnie romă creşte o dată cu coborârea pe cicluri de şcolarizare.

Motivele sunt:

·         natalitatea la populaţia romă este mai crescută faţa de populaţia de etnie română la nivelul comunei în ultimii ani;

·         copiii de etnie română din Remetea Chioarului au fost înscrişi şi la alte şcoli/ grădiniţe, pentru a evita şcolarizarea cu populaţia de etnie romă.

Evoluţia pozitivă a populaţiei şcolare rome şi negativă a populaţiei şcolare de etnie română este evidentă, dacă la gimnaziu reprezintă 42%, la ciclul primar 69%, iar la grădiniţa predomină, reprezentând 71%.

La nivelul școlilor primare şi Şcolii Gimnaziale Remetea Chioarului se întâlnesc situaţii specifice, riscul de segregare existând. Comunitatea este una vulnerabilă şi necesită sprijin nu doar pentru minoritatea romă, care la nivelul şcolii devine majoritate. Principiul care e promovat prin activităţile din proiect este cel al interculturalităţii, al respectului şi valorizării. Asta deoarece Şcoala Gimnazială Remetea Chioarului dispune la momentul actual de resurse umane şi materiale valoroase care pot fi şi ele în risc

01 March 2018
ORGANIGRAMA

20 March 2018
COMUNICATE

Primaria Remetea Chioarului  solicita oferta de prêt pentru realizare obiectivului de lucrări de renovare /extinderi de spatii necesare pentru desfășurarea propice a activităților educaționale in grădinița din localitatea Posta , in valoare estimata de 97.103.03 lei fata TVA , in cadrul   proiectului ,,Școala comunității Remetea Chioarului’’, contract de finanțare nr. POCU/74/6/18/108161, cod SMIS 2014+:108161, ofertele de prêt vor fi depuse pana in data de 04.07.2019.Ofertantul declarat castigator va incarca oferta de prêt in catalogul electronic .Ofertele pot fi depuse la sediul primariei pana la data de 04.07.2019.PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Obiectivul specific 6.2: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

Obiectivul 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

 

Cod proiect: 108161

Titlu proiect: ȘCOALA COMUNITĂȚII REMETEA CHIOARULUI

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 18366

02.2020


ȘCOALA PRICHINDEILOR VESELI ŞI CURIOŞI DE LA REMETEA CHIOARULUI