Pagini

Hotărâri ale Consiliului 2019

Hcl Nr

Data

Detalii Hotarare

1

31.01.2019

Privind aprobarea deschiderii unei balastiere in perimetrul Rastoaca in albia Raului Lapus ,loc.Remetea Chioarului

2

31.01.2019

Privind planul de actiune pe anul 2019 pentru beneficiarii VMG si persoanele care presteaza activitati in folosul comunitatii

3

31.01.2019

Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR –pe anul 2019,in Comuna Remetea Chioarului –judetul Maramures

4

31.01.2019

Privind scoaterea din evidenta contabila a unor mijloace fixe apartinand Scolii Remetea Chioarului

5

20.02.2019

Privind introducerea in “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Remetea Chioarului ”a terenului cu destinatia cimitir localitatea Berchezoaia

6

20.02.2019

Privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare , in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Canalizare menajera in localitatea Berchez , Comuna Remetea Chioarului , judetul Maramures ”

7

20.02.2019

Privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare , in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Asfaltare strazi in , Comuna Remetea Chioarului , judetul Maramures ”

8

07.03.2019

Privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Remetea Chioarului

9

07.03.2019

Privind aprobarea PUZ(Plan Urbanistic Zonal ) si Regulament local aferent –pentru obiectivul “Cimitir confessional loc.Remecioara ”

10

07.03.2019

Privind aprobarea intabularii in cartea funciara a terenului cu denumirea “Cimitir Berchezoaia ”

11

07.03.2019

Privind :trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Remetea Chioarului a suprafetelor de pasune , inscrise la pozitia 19 in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei atestat prin H.G. nr 934/2002

12

07.03.2019

Privind aprobarea regulamentului si procedurii de inchiriere a pasunilor aflate in proprietatea privata a Comunei Remetea Chioarului

13

05.04.2019

Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand Domeniului Public al Comunei Remetea Chioarului

14

05.04.2019

Privind neasumarea responsabilitatii orgnizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru derularea masurilor educative la nivelul local

15

05.04.2019

Privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie de la IFN aferent proiectului “Alei pietonale in Comuna Remetea Chioarului”

16

09.04.2019

Privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere a pasunilor

17

19.04.2019

Privind adoptarea bugetului Comunei Remetea Chioarului pentru anul 2019

18

19.04.2019

Privind aprobarea actului aditional nr.3 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare prin concesiune al Comunei Remetea Chioarului nr.269/20.09.2011

19

19.04.2019

Privind aprobarea numarului asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de munca ale acestora

20

10.05.2019

Privind aprobarea Planului de scolarizare la nivelul Comunei Remetea Chioarului

21

10.05.2019

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Remetea Chioarului

22

10.05.2019

Privind schimbarea destinatiei dupa apartamentare a cladirii situate in loc. Remetea Chioarului nr 53

 23

10.05.2019

Privind  aprobarea organizarii sarbatorii “Primavara la Cetate ” in data de 12 mai 2019 in loc.Berchezoaia Comuna Remetea Chioarului

24

10.05.2019

Privind  acordarea unui ajutor de urgenta , altele decat cele prevazute expres de L416/2001 privind venitul minim garantat

25

25.06.2019

Privind  organizarea sarbatorii – festival “Toamna Chioreana ” 21-22 septembrie 2019 editia XIII - a

26

28.06.2019

Privind  aprobarea modificarii HCL.13/2018 privind aprobarea variantei finale de stema a  Comunei Remetea Chioarului, Jud Maramures

27

28.06.2019

Privind alocarea sumei de 2.000 lei Asociatiei Filantropice SF.Apostol Matia

28

28.06.2019

Privind aprobarea privind mandatarea ADIGIDM sa gestioneze fluxul de deseuri menajere si relatia cu OIREP

29

28.06.2019

Privind  complectarea HCL 22/2019

30

28.06.2019

Privind  stabilirea unor restrictii de tonaj la DC 80 Remetea Chioarului –Remecioara

14 March 2019