Skip to content Skip to footer

Remetea

Chioarului

Descoperă comuna

Numeroase obiective turistice deosebite, personalități locale remarcabile, păstrează cu mândrie tradițiile ancestrale și susține ansamblurile folclorice care își transmit cu pasiune cultura și moștenirea.

Alegeri locale 2024

Vezi mai mult

Personalități locale

Vezi mai mult

Meşteşuguri populare

Vezi mai mult

Ansambluri artistice

Vezi mai mult

Obiective turistice

Vezi mai mult

Cuvântul primarului

În calitate de Primar al Comunei Remetea Chioarului, vă adresez un salut călduros tuturor consătenilor mei, precum și vizitatorilor care accesează site-ul nostru. Acest site este o sursă de informare pentru comunitatea locală în ceea ce privește serviciile administrației publice, a investițiilor aflate în derularea unor proiecte, a activităților instituțiilor de învățământ, cultură, sănătate, culte, agenți economici, precum și posibilitatea de a ne face cunoscuți atât în țară cât și în străinătate.
Comuna Remetea Chioarului este așezată intr-un loc de o frumusețe aparte și binecuvântată de Dumnezeu, este străbătută și scăldată de apele râului Lăpuș, înconjurată de dealuri, de păduri seculare și de câmpii dătătoare de roade bogate. Această frumusețe pitorească a plaiurilor noastre chiorene se împletește strâns cu frumusețea și hărnicia oamenilor acestor locuri.
Ca și Primar al Comunei Remetea Chioarului mă străduiesc să fac tot ce stă în puterea minții și a sufletului meu pentru binele și prosperitatea Comunei pe care o reprezint.

Petrică Călin Ovidiu

primarul comunei Remetea Chioarului

Aparatul administrativ

Primar

Petrica Călin Ovidiu

Viceprimar

Ungur Gheorghe Dănuț

Secretar General

Filip Codruța

Jurist

Danciu Beatrix Anda

Contabil

Blaga Carmen Camelia

Proiecte de investiții

Proiecte de apă și canal

Canalizarea apelor menajere în localitatea Remetea Chioarului, din comuna Remetea Chioarului.

Fonduri Europene

Reabilitarea și dezvoltarea resurselor de apă și reabilitarea sistemului de distribuție al alimentării cu apă potabilă a comunei Remetea Chioarului - etapele I-VI

Fonduri Naționale

Proiecte de infrastructură rutieră

Reabilitarea Drumul Nordului – Maramureș, Etapa I.

Fonduri Europene

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Remetea Chioarului.

Fonduri Europene

Modernizarea drumului comunal DC 72 -km 0+000-km 2+278, comuna Remetea Chioarului

Fonduri Naționale

Amenajare alei pietonale în comuna Remetea Chioarului.

Fonduri Europene

Proiecte de transport în comună

Acces la transport al comunităților în risc de excluziune socială.

Fonduri Europene

Proiecte de școli și grădinițe

Proiectare și execuție utilități Școala Berchez, localitate Berchez, comuna Remetea Chioarului.

Fonduri Naționale

Proiectare și execuție utilități Școala Berchezoaia, localitate Berchezoaia, comuna Remetea Chioarului

Fonduri Naționale

Proiecte de centre culturale

Modernizare cămine culturale în comuna Remetea Chioarului, localitățile Remetea Chioarului și Posta.

Fonduri Europene

Proiecte de unități medicale

Reabilitare și modernizare dispensar în localitatea Remetea Chioarului, comuna Remetea Chioarului, județul Maramureș.

Fonduri Naționale

5337,79

Suprafață (ha)

1224

Gospodării

2886

Populație

4

Grădinițe

4

Școli

Compartimente

Administrația locală

Avizier electronic

Mai mult

Galerie foto

Comuna în poze

Obiective turistice

Biserici de lemn seculare și peisaje naturale de o frumusețe unică, cu văi adânci și păduri dese. Acestea fascinează cu farmecul lor rustic și autenticitatea culturală.

Cetatea Chioarului

Cetatea se întinde pe două dealuri înconjurate de un cot a râului Lăpuş. Ea a fost un complex fortificat format din două cetăţi: una la vest numită ,,Cetatea Mică,, şi alta la est, numită ,,Cetatea Mare”. Legăturile dintre cele două cetăţi se făcea printr-un coridor fortificat lung de peste 60 de m.

Vezi mai mult

Biserica de Lemn din Remetea Chioarului

Biserica din lemn cu hramul ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” a fost construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, într-o arhitectură tipic maramureşană, cu o planimetrie echilibrată, ce impune prin armonia proporţiilor şi frumuseţea detaliilor.

Vezi mai mult

Biserica de Lemn din Remecioara

Biserica de lemn cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” despre care nu se ştie când a fost ridicată, se ştie că pe la 1862 zugravul Petru Paul Weisz, din Baia Mare a pictat-o într-un frumos stil neobizantin, care se păstrează în condiţii bune şi azi. Renovată şi şindrilită în exterior în anul 2001, acoperă elementele îmbinărilor exterioare în lemn, diminuând frumuseţea ansamblului.

Vezi mai mult

Biserica de Lemn din Posta

Datează din anul 1675. Lăcașul are hramul „Sfântul Ilie” și figurează pe lista monumentelor istorice, cod LMI MM-II-m-A-04606. Construcția bisericii respectă stilul maramureșean, remarcându-se prin armonie și echilibru între părțile ansamblului.

Vezi mai mult

Biserica de Lemn din Săpâia

Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, a fost ridicată pe la sfârșitul secolului al XVII-lea în cimitirul satului. Construcția are volumetria echilibrată și face parte din categoria lăcașurilor mici cu pridvor, pronaos, naos și absidă decroșată de forma pentagonală prevăzută cu trei ferestre mici.

Vezi mai mult

Biserica Ortodoxă din Berchez

Biserica cu hramul Sfântu Ioan Botezătorul a fost ridicată în jurul anului 1704, potrivit unei inscripții de pe icoana Sfintei Treimi care se află pe iconostas. Se pare că biserica construită și sfințită prin 1860 era din lemn și acoperită cu șindrilă, fiind închinată Sfântului Arhidiacon Ștefan.

Vezi mai mult

Biserica Reformată din Berchez

Prima atestare documentară a satului este din 1231: Aqua Berekzow, Hyduspotok quod quidam apellant Berkest, aqua Lapus. În veacurile XIV-XVI a fost oraș și a avut căpitănie. Biserica reformată a fost construită pe fundaţiile bisericii catolice de odinioară, în jurul secolelor XIII-XV. Acea biserică a devenit reformată când toţi catolicii au trecut la noua religie.

Vezi mai mult

Cheile Lăpuşului

Cheile Lăpușului sau Defileul Lăpușului sunt situate în Maramureș, între localitățile Răzoare și Remetea Chioarului. Se întinde pe o lungime de 36 km, iar pe o lungime de 25 km între Groape și Împreunături, este rezervație naturală.

Vezi mai mult

Ansambluri artistice

Aceste ansambluri reprezintă nu doar un mod de păstrare și transmitere a moștenirii culturale, ci și un mijloc prin care comunitatea își împărtășește pasiunea și creativitatea cu cei din jur.

Ansamblul de dansuri populare "Cetatea Chioarului"

Ne-au încântat de multe ori privirile prin prestaţia lor la activităţile organizate pe plan local, dar şi prin prezenţa pe care au avut-o în alte localităţi din judeţ, reprezentându-ne cu cinste comuna.

Vezi mai mult

Ansamblul "Cetăţuia" din Berchezoaia

Acest ansamblu a fost înfiinţat din dorinţa și dragostea pentru tradiție și port popular a acestor tineri. Anual, de „Duminica Tomii” se organizează sărbătoarea localităţii Berchezoaia „Primăvara la Cetate”. Această sărbătoare este şi un bun prilej pentru a promova turismul cultural, întrucât monumentala Cetate a Chioarului se găseşte în imediata apropiere a satului Berchezoaia

Vezi mai mult

Horitoarele din Posta şi Săpâia

Horitoarele din Posta şi Săpâia sunt un grup folcloric format doar din femei aparţinând acestor două localităţi. Doamna Tibil Dorina este coordonatoarea acestui grup. Aceste femei prin prezenţa, prin glasul şi cântecele lor au încântat de fiecare dată publicul spectator.

Vezi mai mult

Meşteşuguri populare

Sunt o parte esențială a patrimoniului cultural al regiunii și reflectă măiestria tradițională a localnicilor. Aceste meșteșuguri se păstrează cu devotament și se transmit din generație în generație, constituind o mândrie a comunității.

Arta ţesutului în război

Această artă este pusă în valoare şi transmisă generaţiei tinere, de Iuliana Filip din satul Remetea Chioarului. Lucrurile ieşite din mâna acestei femei poartă amprenta pasiunii şi dragostei pentru ceea ce înseamnă meşteşugul autentic, tradiţie şi obicei.

Vezi mai mult

Arta ciurului pe pânză

Mâinile harnice şi dibace ale meşterilor populari, făuresc adevărate bijuterii de artă, aducând la iveală lucruri de o valoare deosebită. Ştergarele, feţele de masă, costumele populare din ciur pe pânză, sunt adevărate podoabe făcute prin măiestria lor.

Vezi mai mult

Arta confecționării costumelor populare

Achim Angela din localitatea Remecioara, prin cusăturile ei cu acul a mărgelelor împodobeşte costumele populare, precum şi alte accesorii vestimentare conferind acestora o valoare şi o frumuseţe aparte. Tibil Mihaela din satul Berchezoaia este meşter popular în confecţionarea costumelor populare.

Vezi mai mult

Arta confecționării coșurilor împletite

Întrucât în comună există şi locuitori de etnie rromă, aceştia sunt renumiţi ca meşteri populari prin confecţionarea coşercilor, a coşurilor împletite din nuiele, a lingurilor și a unor obiecte sculptate în lemn.

Vezi mai mult

Ansambluri artistice din comună

În cadrul Căminului Cultural din Remetea Chioarului, a activat Ansamblul de dansuri populare ,,Cetatea Chioarului”, având ca instructor coregraf pe doamna Amalia Mureşan. Aceşti copii minunaţi din ansamblu au făcut să pulseze viaţa culturală a satului nostru, fiind purtători şi păstrători ai cântecului, dansului şi portului chiorean.

Vezi mai mult

Personalități locale

Comuna Remetea Chioarului

Paula Seling

(n.1978) cântăreață

Vezi mai mult

Ioan Tibil

(n.1883-d.1954) deputat

Vezi mai mult

Ultima actualizare: 14:42 | 17.07.2024

Sari la conținut